Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników Brak zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Dowiedz się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy: Polityka cookies.

 

Rö Radwan-Röhrenschef Petruczenko Piechota

Marta Litwińska-Werner

Dr hab. Marta Litwińska-Werner

Doktor habilitowany nauk prawnych, doradca w kancelarii RöHRENSCHEF.

 

Jest adiunktem w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi zajęcia z prawa handlowego dla studentów IV i V roku studiów stacjonarnych na kierunku prawo, wykładała także na Podyplomowym Studium Prawa Spółek na tej uczelni, a obecnie prowadzi również wykłady na Akademii Polskiego i Europejskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej. Dwukrotna stypendystka Instytutu Max’a Planck’a w Hamburgu.

 

Równolegle zajmuje się szeroko pojętą praktyką prawniczą. Ukończyła aplikację sądową, a następnie zdała egzamin radcowski. Jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie spółek, międzynarodowych umowach handlowych, zabezpieczeniach wierzytelności, papierach wartościowych, prywatyzacji.

 

Prowadziła indywidualną praktykę, a w okresie od 1.01.2007 r. do 1.01.2012 r. była doradcą w zespole Prawa Korporacyjnego i Prawa Pracy Kancelarii Wardyński i Wspólnicy, gdzie opiniowała projekty z zakresu stosunków korporacyjnych, a także doradzała przy konstruowaniu umów handlowych oraz w sprawach z zakresu prowadzenia sporów sądowych (sądy powszechne i arbitraż), w tym o charakterze międzynarodowym. Od 1.10.2014 r. rozpoczęła stałą współpracę z kancelarią .

 

Wielokrotnie występowała jako wykładowca na seminariach, konferencjach, a także szkoleniach, zarówno otwartych jak i wewnętrznych, dla praktyków, w tym także dla sędziów, radców prawnych, aplikantów notarialnych i radcowskich.

 

Jest autorką, uważanego za jedno z najlepszych na rynku opracowań tego typu, Komentarza do Kodeksu Spółek Handlowych C.H.Beck , wyd. 3, Warszawa 2007, współautorką podręcznika „Prawo Handlowe” pod redakcją prof. dr hab. J. Okolskiego i dr M. Modrzejewskiej, wydanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer, wyd. 3, Warszawa 2012, a także autorką następujących opracowań: Umowa spółki z o.o. - wzór z komentarzem, C.H.Beck, wyd. 2, Warszawa 1999, (1) Transformacje spółek i (2) Spółka jawna, oba opublikowane w: System prawa handlowego, tom  2a  Prawo spółek handlowych, red.  prof.  S.Włodyka, C.H. Beck, wyd. 2 Warszawa 2012, Nadużycie formy spółki (analiza prawa niemieckiego, amerykańskiego i polskiego - doktryny i orzecznictwa), opublikowane w Systemie Prawa Prywatnego, tom  16, red. prof. A.Szajkowski, C.H. Beck, Warszawa 2008, Przedsiębiorstwo (jako przedmiot czynności prawnych), opublikowanego w Systemie prawa handlowego, tom 2b, Prawo handlowe - część ogólna, red. prof. S. Włodyka, C.H. Beck 2009 oraz Podział i przekształcenie spółek, opublikowanego w Systemie Prawa Prywatnego, tom 17B, red. prof. S. Sołtysiński, C.H. Beck, Warszawa 2010.

 

W roku 2014 opublikowała obszerną monografię: Handlowa spółka osobowa jako archetyp relacji prawnej pomiędzy jednostką a grupą, wyd. Liber Duo, zawierającą analizę instytucji spółki osobowej pod względem konstrukcyjnym oraz w zakresie relacji wewnętrznych pomiędzy wspólnikami, przeprowadzoną na szerokim tle prawnoporównawczym (prawo niemieckie, austriackie, szwajcarskie, francuskie, włoskie i amerykańskie). Monografia ta  stała się podstawą do nadania jej  stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13.04.2015 rOpublikowała także wiele artykułów oraz komentarzy i glos (łącznie ponad  80) do orzeczeń Sądu Najwyższego na łamach czasopism profesjonalnych takich jak: Przegląd Prawa Handlowego, Prawo Papierów Wartościowych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.

 

Marta Litwińska-Werner włada językiem niemiecki i angielskim.